Evaluering på Socialområde

EVALUERINGEN ER UTILSTRÆKKELIG, OG DET NYE UDSPIL VIL BEVARE STATUS QUO, LYDER DET FRA ET SKUFFET DANSK HANDICAP FORBUND

I dag er regeringens længe ventede evaluering af det specialiserede socialområde offentliggjort – sammen med et udspil, som skal sikre bedre hjælp fra starten. Dansk Handicap Forbund har sammen med andre handicaporganisationer siddet i følgegruppe til processen og er kommet med massiv kritik af evalueringen og det nye udspil

19 maj 2022

Skuffende evaluering

Set med Dansk Handicap Forbunds øjne er det præsenterede udspil desværre en stor skuffelse, som slet ikke forholder sig til de grundlæggende problemer, som må løses, hvis man vil skabe reelle forandringer. Regeringen har siden valgkampen i 2019 haft handicapområdet på plakaten, og det var historisk, at mennesker med handicaps sag blev en del af valgkampen og ligefrem nævnt i det forståelsespapir, som lå til grund for regeringsdannelsen.

Dermed er udspillet i vores optik primært en masse fine ord, som vil bevare status quo.

LANDSFORMAND SUSANNE OLSEN

Dansk Handicap Forbund vejrede morgenluft og var til en start glade for, at der blev igangsat et stort arbejde for at afdække tilstanden på det specialiserede socialområde. Derfor har forbundet ligeledes lagt et stort arbejde i at bidrage konstruktivt til den følgegruppe, der blev nedsat, og landsformand Susanne Olsen forklarer:

”Vi har fortalt om den virkelighed, vores medlemmer står i, og vi har udpeget de problemområder, som er nødvendige at undersøge, hvis man vil have et retvisende billede af områdets tilstand. Men når man nu læser evalueringen, og i særdeleshed det udspil regeringen har fremlagt, så oplever vi fra Dansk Handicap Forbunds side ikke, at man har taget vores input alvorligt.” Hun fortsætter:

”Igennem, flere år har vi fra Dansk Handicap Forbund stået sammen med kolleger fra andre handicaporganisationer og de mange aktive fra græsrodsbevægelserne, som utrætteligt har fortsat kampen for at lægge pres på system og politikere. Sammen har vi peget på den massive dokumentation for de problemer, der tydeligt kan ses på området.”

Susanne Olsen understreger, at problemerne er veldokumenterede i stribevis af rapporter, tal fra systemet og senest en »bidende kritik« fra Rigsrevisionen, som meget utvetydigt kritiserer, at skiftende regeringer har ladet handicapområdet falde fra hinanden. Derfor konkluderer Dansk Handicap Forbund med ærgrelse, at evalueringen alene er et partsindlæg, der ikke giver et retvisende billede af de faktiske forhold.”

Udspil negligerer visitations- og finansieringsproblem

Det nye udspil lægger op til, at der skal laves en specialeplanlægning og opbygges nogle nye rådgivningsenheder, som kommunerne kan vælge at trække på. Til det påpeger Dansk Handicap Forbund, at viden altid er godt, men der er et stort problem, som gør, at udspillet ikke vil få nogen nævneværdig effekt.

Tidligere har forbundet af flere omgange påpeget, at der kun kan skabes reelle forandringer, hvis kommunerne forpligtes til at inddrage og benytte den specialiserede viden i visitationen. Samtidig kræver en reel forandring, at man indfører en finansieringsmodel, som sikrer, at kommunerne får incitament og medfinansiering til at bevilge den rette hjælp ved at investere i borgerne.

”Ændret visitation og finasiering er nøglebegreber, som fuldstændigt overses. Dermed er udspillet i vores optik primært en masse fine ord, som vil bevare status quo. Det er en stor skuffelse. Nu vil vi nærlæse udspillet og gå aktivt ind i de politiske forhandlinger, som vil følge i den nærmeste fremtid,”

Læs Social- og Ældreministeriets nyhed om udspillet her.

Læs Danske Handicaporganisationers nyhed

Taget fra DHF hjemmeside

Kirsten Kjølby