Bliv medlem

Alle kan blive medlem af Dansk Handicap Forbund.
Som medlem af DHF tilknyttes du lokalafdelingen, hvor du bor. Herudover kan du blive tilknyttet en af specialkredsene;
Ampurtationskredsen  RYK – rygmarvsskadede  Ungdomskredsen  Forældrekredsen.

Der er yderlig information om kredsene på

www.danskhandicapforbund.dk

Medlemmer modtager Handicap Nyt 5 gange om året og kan både benytte de landsdækkende og de lokale tilbud i DHF.

Dansk Handicap Forbunds rådgivningeteam sidder alle hverdage klar ved telefonen, og yder hjælp og rådgivning i forbindelse med socialfaglige spørgsmål, eksempelvis om hjælpemidler, biler, bolig, BPA osv.

Dansk Handicap Forbunds bisiddertjeneste står til rådighed, hvis du har brug for støtte ved et møde med kommunen.

Som medlem i Aalborg afdeling modtager du vores lokale blad 4 gange om året. Derudover har du mulighed for at deltage i vores mange lokale medlemsaktiviteter. Vi er omkring 400 medlemmer i DHF Aalborg.

Pris for medlemsskab

Du kan blive medlem af Dansk Handicap Forbund ved at udfylde indmeldelsesformularen på hovedforbundets hjemmeside eller ved at ringe dertil på tlf. nr. 3929 3555. Du kan også kontakte formand i Aalborg afdeling   Kirsten Kjølby.

Kontingentet for  2023 er kr. 320,- for enlige

Kontingentet for  2023 er kr.  480,-for samboende

Vi ser frem til at byde dig velkommen!