Informationer

Hjælpere og ledsagere

Medlemmer, der har hjælperordning (BPA), er visiteret til ledsagerordning eller har ledsagerkort kan medtage hjælpere/nødvendige ledsagere til ½ pris til afdelingens egne arrangementer.

Indlæg til lokalbladet

Sendes til Peter Klitgaard, e-mail: Peter Klitgaard

Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan sendes til e-mail:

Thomas Pedersen.

Hovedforbundet – Dansk Handicap Forbund

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 3929 3555
E-mail: dhf@dhf-net.dk
Hjemmeside www.dhf-net.dk

Støt os via dit strømforbrug

Får du strøm fra Energi Nord, kan du støtte DHF Aalborg via dit strømforbrug – du betaler ikke mere for strømmen, men Energi Nord giver os 2 øre pr. kWh du bruger.

Tilmelding på: www.foreningsel.dk, anfør du vil støtte Dansk Handicap Forbund Aalborg afdeling eller via linket på vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk.

Bisiddertjeneste

Har du svært ved at tackle mødet med din kommunale sagsbehandler? DHF har bisiddere, der kan støtte dig. Kontakt til rådgivningen skal ske via forbundet hovednummer 39 29 35 55
eller på mail social@danskhandicapforbund.dk hvis du ønsker støtte fra en bisidder.

Rådgivningsteam

Er der knas i din sag? DHFs rådgivningsteam kan vejlede dig om dine pligter og rettigheder vedr. sociale ydelser. Kontakt hovedforbundet hvis du ønsker hjælp fra rådgivningsteamet.

Kontakt til rådgivningen og  skal ske via forbundet hovednummer

39 29 35 55 eller på mail social@danskhandicapforbund.dk

Skal du flytte?

Husk, at give os din nye adresse hvis du flytter! Postvæsenet eftersender kun post i få måneder, derfor er det meget vigtigt, at du husker at give os besked ved flytning. I

Aalborg & Jammerbugt kommuner