Informationer

Hjælpere og ledsagere

Medlemmer, der har hjælperordning (BPA), er visiteret til ledsagerordning eller har ledsagerkort kan medtage hjælpere/nødvendige ledsagere til ½ pris til afdelingens egne arrangementer.

Indlæg til lokalbladet

Sendes til Kirsten Kjølby Mail:. kiskjolby@gmail.com

Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan sendes til e-mail:

spasser1957@gmail.com 

Hovedforbundet – Dansk Handicap Forbund

Carl Gustavs Gade 3
DK-2630 Taastrup
+
45 39 29 35 55
E-mail: dhf@dhf-net.dk
Hjemmeside www.dhf-net.dk

Bisiddertjeneste

Har du svært ved at tackle mødet med din kommunale sagsbehandler? DHF har bisiddere, der kan støtte dig. Kontakt til rådgivningen skal ske via forbundets hovednummer 39 29 35 55
hvis du ønsker støtte fra en bisidder.

Rådgivningsteam

Er der knas i din sag? DHFs rådgivningsteam kan vejlede dig om dine pligter og rettigheder vedr. sociale ydelser. Kontakt hovedforbundet hvis du ønsker hjælp fra rådgivningsteamet.

Kontakt til rådgivningen og  skal ske via forbundets hovednummer
39 29 35 55

Skal du flytte?

Husk, at give os din nye adresse hvis du flytter! Postvæsenet eftersender kun post i få måneder, derfor er det meget vigtigt, at du husker at give os besked ved flytning. I