Indlæg

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
På Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Øst
Tirsdag den 19 marts 2024  kl. 17.30.-21.00.

Aftenens program:

Kl.17.30– 18.00 Ankomst og registrering
Kl. 18.00              Spisning
Kl. 19.00              Generalforsamling

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent—

 1. Valg af referent

 1. Valg af stemmetællere

 1. Formandens beretning

 1. Regnskab

 1. Indkomne forslag

 1. Fremtidigt arbejde

 1. Valg af bestyrelse
  Valg af formandfor 2 år — Kirsten Kjølby ( vil gerne genopstiller)

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
Carl Ove  Pedersen . ( genopstiller )

Valg af 2 suppleanter for 1 år

 1. sup. Christian Sørensen

 2. sup. Charsten Kristensen

 1. Valg af revisor 

 1. . Orientering fra regionsrepræsentanten

 1. Eventuelt

HUSK TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN SENEST FREDAG DEN 8 marts 2024

TIL EVA GRØN PEDERSEN TLF 23 25 06 77

Ret til ændring forbeholdes
____________________________________________________________

 

NYT  NYT   NYT

KONTAKT DANSK HANDICAP FORBUND

Carl Gustavs Gade 3
DK-2630 Taastrup
+
45 39 29 35 55
dhf@danskhandicapforbund.dk

CVR: 55 26 98 15
Reg.nr.: 5292, kontonr.: 000 044 8496 

Telefonerne er åbne:
Mandag-torsdag 09.00-12.00 og 12.30-15.00
Fredag 09.00-13.00
Forbundet holder lukket i weekender og på helligdage

___________________________________________________________________________