Hvad er parkeringskort?

Hvad er parkeringskort?

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til bilister med handicap. For at benytte disse parkeringspladser, skal man have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Parkeringskortet giver dig også en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling.

Om parkeringskortet

Ansøgere har siden 2001 fået tildelt et parkeringskort i plast, hvor der på kortets bagside er et foto og en underskrift.

Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan anvendes i enhver bil.

Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og kan bruges i hele EU og det meste af verden.

Kortet koster 425 kr. og er gyldigt i op til 10 år. Fornyelser koster 250 kr. Når kortet udløber, skal der søges på ny.

Hvem kan få et parkeringskort?

Kortet udstedes efter ansøgning til personer, der opfylder et eller flere af følgende punkter:

Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser

Personer, der af et regionalt trafikselskab er godkendt til at deltage i den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede – fx Movias handicapkørsel.

Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør 1) evnen til at færdes 2) muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller 3) muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Fornyelse af parkeringskort

En bevilling til et handicapparkeringskort kan højst være gældende i 10 år. Hvis du stadig har behov for et handicapparkeringskort ved kortets udløb, skal du søge om et nyt kort.

Ifølge bekendtgørelsen på området om handicapparkeringskort skal du søge forfra uanset din handicaptype.