Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I Vejgårdhallen

Vejgård torv 3 , 9000 Aalborg

Tirsdag den 21 marts 2023  kl. 17.30.-21.00.

Aftenens program:

Kl.17.30– 18.00 Ankomst og registrering

 

Kl. 18.00              Spisning

Foredraget med Karsten Sørensen 

ER AFLYST

Kl. 19.00              Generalforsamling

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent—

 1. Valg af referent

 1. Valg af stemmetællere

 1. Formandens beretning

 1. Regnskab

 1. Indkomne forslag

 1. Fremtidigt arbejde

 1. Valg af bestyrelse
  Valg af kasserer for 2 år
  Ann de Place   ( genopstiller)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Christel H.W. Hansson.( genopstiller)
Eva Grøn Pedersen . ( genopstiller )

Valg af 2 suppleanter for 1 år

 1. sup. Christian Sørensen

 2. sup. Charsten Kristensen

 1. Valg af revisor 

 1. . Orientering fra regionsrepræsentanten

 1. Eventuelt

 

HUSK TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN SENEST FREDAG DEN 12 marts 2023

TIL EVA GRØN PEDERSEN TLF 23 25 06 77

 

Ret til ændring forbeholdes