Generalforsamling

Generalforsamling DHF Aalborg 2019
Formandens beretning:

 Dansk Handicap Forbund Aalborg og Jammerbugt har det godt.

Vi er ca. 300 medlemmer fordelt på 240 medlemsnumre, hvilket betyder vi holder medlemstallet.

Året 2018 har været et år, hvor der har været afholdt mange aktiviteter.

Der har selvfølgelig været de sædvanlige: 24 x tirsdagsklub 2 x banko Revy i Ø. Uttrup Grillaften Juleafslutning Julefrokost

Desuden turen til Blokhus Sandskulptur Park.

Vi var også i Zoo – Det har vi været før, men har holdt pause.

Der har været brugt utrolig mange kræfter på at arrangere og afvikle aktiviteterne, så jeg er rigtig glad for, at der også har været stor opbakning (- til tirsdagsklubben)

I alle de beretninger, jeg har aflagt, har Tirsdagsklubben altid været mit smertensbarn.

Tirsdagsklubben er en ældgammel institution i DHF Aalborg, men vi må erkende, at tiden er løbet fra den form at mødes.

Vi er ikke den eneste forening med det problem, men vi er nok dem, der har holdt længst ud.

Derfor har bestyrelsen også besluttet, at der ikke fremover skal tilbydes aftenskoleundervisning, hvilket reelt betyder at tirsdagsklubben lukker i den form, vi kender. At vores faste hjælper i kantinen (Lone) valgte at stoppe ved årsskiftet, har også bidraget til denne beslutning.

Vi vil stadig holde fast i Lejbjergcentret som vores faste mødested, men aktiviteterne vil blive fordelt ud over hele året, i stedet for at være koncentreret til efterår/vinter.

Vi laver meget mere end ovennævnte.

Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Det koster mig megen energi og tid at lave, så jeg vil igen opfordre til bidrag (fotos, en god oplevelse eller det modsatte ja kun jeres fantasi sætter grænser)

Thomas er ud over at være nøgleholder til LC også administrator på vores hjemmeside. Og så er han også min hukommelse, når min egen svigter.

Kassereren styrer med hård hånd vores økonomi.

Vi er i bestyrelsen 3 uddannede bisiddere.

Vi deltager i DH arbejdet – Christian i Aalborg og jeg i Jammerbugt. (handicappolitisk aktivitet).

Deltager i regionsmøder.

Besvarer henvendelser fra uddannelsesinstitutioner, presse og mange andre.

Vi er i bestyrelsen blevet rigtig gode til at fordele arbejdet.

Tidligere var jeg blandet ind i alt, men har lært at overlade arbejde til de andre.

Det kunne jo ikke lade sig gøre, hvis ikke jeg følte mig helt tryg ved, at de også gør det ordentligt og det vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed til min bestyrelse over.

Men også tak til vores medlemmer for jeres altid positive opbakning. Uden den var det slet ikke muligt at drive foreningen.
Peter