Generalforsamling

Generalforsamling DHF Aalborg 2021
Formandens beretning:

Kirsten startede med et minuts stilhed for Peter Klitgaard, som desværre blev alt for tidlig taget fra os.

Kirsten fortalte kort om Peters virke i DHF Aalborg/Jammerbugt og hvad han stod for. Peter vil blive savnet meget. Kirsten henviste til mindeordet der havde været i bladet.

Særlig periode pga. Corona det sidste 1 ½ år, hvor der har været meget stille, men alligevel er der dog sket noget. Bestyrelsen har måtte omstille sig så hurtig som muligt og prøvet at få tingene op at køre igen efter Peters dødsfald. Det har været en udfordrende opgave, da mange af Peters dokumenter var væk og Kirsten har måtte begynde forfra som ny konstitueret formand. Kirstens håb er at DHF Aalborg/Jammerbugt kommer godt i gang i 2022 med ny formand og bestyrelse selvom det er meget svært at erstatte Peter og hans store arbejde.

Eva Pedersen er indstillet til DH og Handicaprådet i Jammerbugt, hvor hun førhen var suppleant for Peter Klitgaard. Christian Sørensen er indstillet i DH Aalborg.

Det har ikke været muligt for bestyrelsen at benytte zoom grundet tekniske udfordringer.