Kongressen 2022

Kongressen 2022

Den 21. til 23. oktober afholdt Dansk handicap Forbund kongres på Egmont Højskolen i Hou.

Fra Aalborg afd. Var vi 3 der deltog, det var Kirsten, Eva og Ann.

Vi skulle mødes fredag ved frokosttid, hvor vi fik uddelt nøgler til de værelser vi skulle bo på de næste 2 nætter.

Efter frokosten startede kongressen. Først bød vores landsformand Susanne Olsen velkommen, herefter blev den valgt dirigenter og stemmetællere.

Efter alle de formelle ting holdt landsformanden sin beretning, her startede hun med at snakke om at det var 4 år siden vi sidst havde været samlet, idet kongressen i 2020 blev afholdt elektronisk, hvor vi alle sad hjemme, og fulgte med på vores computere. Coronaen har også gjort at der ikke havde været afholdt så mange fysiske arrangementer de sidste par år, til gengæld har foreningen op oprettet en digital mødeplatform på Zoom, hvor der bliver taget aktuelle og relevante emner op, hvor vi så hver især, kan sidde hjemme og følge med og kommenteret, som om vi alle sad i samme rum.

Ved kongressen i 2020 blev der sat en del målsætninger som foreningen skulle arbejde for frem til denne kongres i 2022. Et af målene var at stabiliserer medlemstallet. Dette mål var ikke helt opnået, idet der i perioden 1.1.2021 til 1.7.2022 har været et fald i antallet af medlemmer på 191. Dette tal kommer ved at der i perioden er indmeldt 1.693, mens der er udmeldt 1.884, heraf 420 som følge af dødsfald og 555 fordi de ikke har betalt kontingent.

Derfor blev vi alle opfordret til at gøre en fælles indsats for at skaffe nye medlemmer.

En anden målsætning var at foreningen skulle arbejde for at være mere synlige og arbejde med nye kommunikationsformer. Dette har medført at der er blevet lavet en ny hjemmeside som tager udgangspunkt i medlemmerne, og gennem billeder af dem og deres virkelighed giver et meget tydelig billede af, hvem foreningen er. Desuden har foreningen været mere aktiv med diverse debatindlæg, bla. om bedre vilkår for iværksættere med handicap.

I beretningen blev også nævnt det massive pres der hele tiden er på handicapområdet, der er mange medlemmer der kontakter forbundet, for at få støtte og rådgivning til deres møde med kommunen. I rådgivninger og hos bisidderne mærker man, hvordan vi dagligt skal håndtere henvendelser om, at man ikke får den nødvendige vejledning i kommunerne, at man kan blive visiteret til den rette hjælp, at der skæres i den hjælp, man får, og at nogle oplever at få frakendt helt essentiel hjælp. Der er over en bred kam en tilsidesættelse af den konkrete og individuelle vurdering, en fuldstændig tilsidesættelse af lovfæstede principper om forebyggelse og en mangel på inddragelse af borgernes helt afgørende oplysninger til egen sag.

DHF modtager hvert år mere end 2.000 henvendelser om hjælp i rådgivningen, heraf bliver ca. 600 til konkrete sagsforløb. Mange får også hjælp af lokale bisiddere, som kan hjælpe medlemmer med forberedelserne til mødet med kommunen.

Til slut sluttede landsformanden af med at takke alle delegerede for det arbejde der trods svære vilkår med Corona alligevel var opnået.

Efter beretningen blev Arbejdsmarkedsprisen uddelt. Den gik i år til Volturnus der holder til i Nibe. De fik prisen for at have ansat flere personer med handicap og være gode til inkludere alle. Lauth prisen blev også uddelt til en eller flere personer, der arbejder for, at personer med fysiske handicap opnår lige rettigheder med raske personer. I år gik prisen til Karin Busk Sørensen  Forstanderen på Egmonthøjskole Søren Møllgaard Kristensen skulle overdrage prisen, men han havde fået Corona, så han var med på Zoom, så også her kunne den nye teknik bruges.

Efter aftensmad skulle Årsregnskaberne for 2020 og 2021 godkendes. De vidste med tydelighed den lave aktivitet, der havde været i de 2 år. PÅ trods at den lave aktivitet, kom begge regnskabsår ud med et lille overskud, og der var stor ros til vores nye hovedkasserer Chanette Holst.

Næste formiddag snakkede vi om foreningens fremtidige arbejde, og her var det synlighed i samfundet og tilgængelighed der blev snakket mest om.

Herefter skulle der vælges medlemmer til hovedbestyrelsen. Der skulle vælges landsformand, næstformand, hovedkasserer samt 5 medlemmer og 3 suppleanter til hovedbestyrelsen. Landsformand (Susanne Olsen), næstformand (Rikke Kastbjerg Pedersen) og hovedkasserer (Chanette Holst) blev alle genvalgt. Så skulle vi vælge 5 medlemmer, her var der 11 der gerne ville vælges, så vi måtte have stemmesedlerne frem. Derefter skulle de 3 suppleanter vælges og de pladser var der også kampvalg om.

Så var den officielle del af kongressen afsluttet, og vi kunne trækkes os tilbage for af lade op til festmiddagen om aftenen. Middagen bestod af en 3 retters menu, og efter en enkelt tale, blev der spillet op til dans med live orkester. Det var tydeligt at det var lag til siden at folk havde festet, for dansegulvet var straks fuldt, og der fortsatte resten af aftenen.

Næste morgen blev der serveret ’Mo kost’ (Egmont Højskolens svar på brunch), og efter at have siddet og snakket lidt, vendte vi trætte og udmattede retur nordpå.