Generalforsamling

Generalforsamling DHF Aalborg 2018

Formandens beretning:

Det år der er gået siden sidste generalforsamling, er forløbet stille og roligt.

Der er afholdt en række aktiviteter

  • Revy i Øster Uttrup Forsamlingshus
  • 2 bankoaftner sommer og jul
  • Bustur til Tyskland (her erindrer jeg særligt den kæmpe schnitzel vi fik på hjemvejen)
  • Grillaften i august (der blev også spist igennem)
  • Juleafslutning med FOA-koret
  • Julefrokost
  • 24 gangetirsdagsklub

Som sædvanligt er der lagt meget arbejde og mange timer i at arrangere og afholde aktiviteterne.

Heldigvis har tilslutningen været god til de fleste ting, medens der enkelte gange har været rigtig

god plads. Den betaling bestyrelsen + et par stykker mere får for deres arbejde, er faktisk jeres opbakning og deltagelse i aktiviteterne. – Så derfor: mød op, og tag gerne andre medlemmer/gæster med (vi bliver så glade).

Tirsdagsklubben: Her er der rigtig god plads. 24 gange om året møder flere bestyrelsesmedlemmer + Lone op. – Derfor er det også noget træls, at der kommer så få.

Vi er ikke den eneste forening, der har svært med at få klubaftener til at hænge sammen, og mange andre har opgivet den type aktivitet.

Måske skal vi tilbyde andre foreninger, at de kan komme her om tirsdagen (vi har lokalerne). Måske skal der andre ting til. En ting ved jeg dog, noget skal der ske.

DHF Aalborg er meget mere en klubaftner med mere.

Der laves 4 medlemsblade om året. Her kunne jeg godt tænke mig at flere bidrog med stof og billeder. Fortæl om en tur/ferie/alt mulig, hvor handicap har været en del af det – gerne suppleret med billeder. Så kan det også tjene som inspiration for andre.

Hjemmesiden administreres af Thomas, og jeg ved, at han gerne have respons på det han laver. Ros/ konstruktiv kritik, ideer eller måske bare rettelser.

Vi er aktive på FB – Både Aalborg og landsdækkende.

Til at holde os i ørerne har vi vores kasserer, der altid har styr på det.

Aalborg afdelingen bidrager med 3 uddannede bisiddere, og vi har ikke været arbejdsløse det sidste år.

Christian og jeg er regionsrepræsentanter. Christian er vores mand i hovedbestyrelsen og ulandsudvalget, hvor jeg mere tager mig af det Nordjyske.

Som en af DHF’s større afdelinger har vi en vis forpligtelse til at være handicappolitisk aktive.

Jeg bruger rigtig meget energi i Jammerbugt Kommune med DH arbejde. Handicapråd, trafikpolitisk udvalg og  lgængelighedsudvalg gør,at jeg aldrig keder mig.

– Christian er vores mand i Aalborg kommune. Her har vi ikke haft helt så meget held med at få indflydelse (alt er jo også meget større).

Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i et antal møder og seminarer.

Der er brugt en del energi på henvendelser fra pressen.

Et par af os er også blevet politisk aktive i Jammerbugt. Jeg stillede op til kommunevalget, og

fik i den grad sat handicap på dagsordenen. Der var ikke det, der ikke blev lovet af forbedringer for

handicappede fra samtlige partier.

Eva har været ude at fortælle om handicap i sit parti (A).

Til sidst en stor tak til mine bestyrelseskolleger for jeres store indsats og gode humør. Ligeledes tak

til jer medlemmer for jeres opbakning.

Peter