Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

på Trekanten, Sebbersundvej 2 a, 9220 Aalborg Ø

Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 17.30

Aftenens program:

Kl. 17.30 – 17.55 Ankomst og registrering
Kl. 18.00 Spisning
Kl. 19.00 Generalforsamling

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Valg af bestyrelse
  Valg af formand for 1 år —
  Kirsten Kjølby opstiller
  Valg af kasserer for 2 år –
  Ann De Place opstiller
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  Valg af 2 suppleanter for 1 år –
 9. Valg af Revisor
 10. Orientering af Regionsrepræsentanterne
 11. Eventuelt.

HUSK TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN SENEST FREDAG DEN 2 OKTOBER 2021 TIL EVA GRØN PEDERSEN TLF 23 25 06 77