Tirsdagsklub

Tirsdagsklubben er en ældgammel institution i DHF Aalborg, men vi må erkende, at tiden er løbet fra den form at mødes.
Vi er ikke den eneste forening med det problem, men vi er nok dem, der har holdt længst ud.
Derfor har bestyrelsen også besluttet, at der ikke fremover skal tilbydes aftenskoleundervisning, hvilket reelt betyder at tirsdagsklubben lukker i den form, vi kender. At vores faste hjælper i kantinen (Lone) valgte at stoppe ved årsskiftet, har også bidraget til denne beslutning.
Vi vil stadig holde fast i Lejbjergcentret som vores faste mødested, men aktiviteterne vil blive fordelt ud over hele året, i stedet for at være koncentreret til Efterår/vinter.

Aalborg & Jammerbugt kommuner