Arrangementer 2018-2019

Julefrokost

Alle medlemmer inviteres hermed til julefrokost/buffet

Lørdag D. 8 december 2018
Kl. 18.00 – 21.30
På Lejbjergcentret, Sonjavej 2, Aalborg

Menu og pris  m.m. er endnu ikke bestemt.

2019

Indkaldelse til

ordinær generalforsamling

i DHF Aalborg

Torsdag den 21. marts 2019

På Lejbjerg

Aftenens program

Kl. 17.30 – 17.55:
Ankomst og registrering

Kl. 18.00: Spisning

Kl. 18.45: Generalforsamling

Dagsordenen i henhold til vores vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Beretning
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Valg af bestyrelse
  På valg er: Ann (kasserer), Thomas og Kirsen (bestyrelsesmedlemmer)
  og Ib og Christian (suppleanter)
 9. Orientering fra regionsrepræsentanterne
 10. Eventuelt

Tilmelding til spisning, senest den 14. marts 2019
til: Eva tlf. 2325 0677, email: evacop53@gmail.com
Peter tlf. 2993 1262, email: pk.tranum@gmail.com