GENERALFORSAMLING 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DHF Aalborg

Tirsdag den 24. marts 2020, på Lejbjergcentret

Aftenens program
Kl. 17.30 – 17.55: Ankomst og registrering
Kl. 18.00: Spisning
Kl. 19.00: Generalforsamling
Dagsordenen i henhold til vores vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Valg af bestyrelse
9. Orientering fra regionsrepræsentanterne
10. Eventuelt

Tilmelding til spisning
KUN PR. TELEFON.
senest den 20. marts 2020 til:
Eva Pedersen tlf. 2325 0677